Đầu báo cháy Hochiki – nhiệm vụ & phân loại đầu báo cháy tạo ra tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

nghĩa vụ của đầu báo cháy Hochiki
Đầu báo cháy có nhiệm vụ tạo ra tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi những yếu tố khi những nhân tố môi trường xung quanh của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác làm việc của đầu báo cháy).

==>> Tham khảo: http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-ha-noi-cung-cap-da-dang-cac-he-thong-bao-chay-chat-luong-cao/

 


Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ và phân loại đầu báo cháy

Phân loại đầu báo cháy Hochiki
– Theo nguyên lý thao tác của đầu báo cháy Hochiki, có những loại
+ Đầu báo cháy nhiệt.
+ Đầu báo cháy khói.
+ Đầu báo cháy lửa (ánh sáng).
+ Đầu báo cháy hỗn hợp.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/nhung-thong-tin-ve-thiet-bi-bao-chay-gia-dinh-ban-khong-nen-bo-qua/

– Theo điều kiện hỗ trợ năng lượng cho đầu báo cháy, có các loại
+ Đầu báo cháy chủ động: là loại đầu báo cháy tự tạo tín hiệu điện mà không cần cung ứng năng lượng cho đầu báo.
+ Đầu báo cháy thụ động: là dòng đầu báo cháy phải cung cấp năng lượng cho nói mới hoạt động được.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng